Nějčastějčí otázky a odpovědi

Ne, 09/06/2013 - 09:34 -- Ivo Jabůrek

Prezentace – FROG jazyková agentura s.r.o.

Kdo jsme a co nabízíme?                                                          

FROG jazyková agentura s.r.o. - výuka dětí. Nabízíme výuku angličtiny pro děti předškolního věku a to již od 4 let věku dítěte.

Jak dlouho na trhu působíme a kde již vyučujeme?                      

Výuku v MŠ a ZŠ nabízíme a úspěšně vyučujeme pátým (jsou i místa kde šestým) rokem. Kde v současné době učíme? Podívejte se na naší mapku. Díky vzrůstajícímu zájmu o výuku se v současné době snažíme expandovat i do dalších míst - letos nově i v MŠ Pohořelice.

Proč jsme se začali věnovat výuce dětí v MŠ a ZŠ?

Na základě zkušenosti s výukou vlastních dětí a jejími pozitivními výsledky a po žádostech rodičů z místní školky, abychom zkusili výuku i na jejich dětech ;-) Měli jsme úspěch a díky tomu se naše pole působnosti začalo rozšiřovat.

O čem je výuka?

Základním kamenem výuky je zábava, radost z učení, důvěra mezi vyučujícím a dětmi. Touha naučit se něčemu novému zábavnou formou. Ve výuce si hrajeme, lepíme, stříháme, kreslíme, vybarvujeme, tančíme a hodně zpíváme. Díky tomu dítě vnímá anglický jazyk jako druhořadý a jde kolem něj „jakoby mimochodem“.

Co je cílem výuky jazyka malých dětí?

Naučit děti základním slovíčkům, která později spojí s konkrétní situací a v ní je též využijí, slovíčka se neučí izolovaně, ale převážně v celých větách. Naučí se reagovat na základní povely, otázky a žádosti. Cílem je též děti přivyknout anglickému akcentu, v pozdější době pro ně bude zcela přirozený. Důležitou součástí úspěšné výuky a studia anglického jazyka je správná motivace a vědomí dítěte, že dělá pokrok, proto je nedílnou součástí výuky stálá pozitivní motivace, chválení.

Jak staré děti učíme?

Učíme děti již od 4 let. Podmínkou pro výuku je, aby se děti nebály do kroužku chodit a neměly z výuky strach – pokud má dítě „nováček“ celkově problémy s adaptací s prostředím MŠ, není zcela vhodné, aby navštěvovalo kroužek a bylo ještě více stresováno. Toto musí zvážit hlavně sám rodič dítěte. Velmi vhodné pro děti předškoláky.

Co říkají odborníci?

Výuka jazykových dovedností v raném dětství je pro dítě velmi prospěšná, užitečná a dokonce nenahraditelná. Američané po dvacetiletých výzkumech dokazují, že období největších jazykových dovedností a schopností je věk 2-8 let. Dítě se však musí učit jazyk tak, jak se učí svou mateřštinu – poslechem a napodobováním. Tak jako učíme děti jejich mateřskému jazyku, tak i při výuce anglického jazyka lze využít právě jejich nízký věk, který je spíše pozitivem a výhodou. Děti nemají problém vstřebávat nová slovíčka (i ve větším množství) poslechem písniček, příběhů či pohádek. Jejich paměť ještě není zatěžována tolik jako u starších dětí, které se učí cizímu jazyku až v pozdějším věku.

Jaké používáme materiály při výuce?

Materiálů používá hned několik.

V mateřských školách

používáme učebnicici Captain Jack

Minulý rok a letos používáme báječný materiály od nakladatelství Macmillan - Captain Jack Hello, 1 a 2. Captain Jack je nová třídílná učebnice angličtiny pro výuku dětí od 3 do 5 let. Cílem učebnice je pomoci žákům z mateřských a jazykových škol stát se sebevědomými studenty angličtiny. Výuka je postavena na objevování světa kolem nás, při kterém děti provází papoušek Jack, kočka Fluffy a děti Katie a Danny.

Klíčové rysy učebnice

  • My World - témata ze života (např. hygiena, životní prostředí, samostatnost) pomáhají dětem poznávat svět v anglickém jazyce
  • témata jsou doplněna velkým počtem písniček, rutinních činností, her, TPR (viz další bod) a prací s maňáskem
  • metodika výuky je založena na dvou konceptech:
    Story-Based Approach - výuka pomocí příběhu
    TPR (Total Physical Response) – zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka
  • perforované pracovní listy, které lze snadno vytrhnout a používat postupně
  • pracovní listy rozvíjejí motorické a kognitivní schopnosti dětí pomocí přiřazování, kroužkování apod.
  • press-outs (obrázky jako vystřihovánky, jen vymačkávané z listů papíru) přidávají příběhům na skutečnosti

Jako doplňkové materiály používáme Cheeky Monkey, Cookie and friends, Here's Patch, the puppy či Fairyland.

Na základních školách

používáme učebnicici Little Bugs 1 a 2


Učebnice angličtiny Little Bugs je určena pro děti ve věku od 6 let. Mohou s ní pracovat úplní začátečníci i děti, které si již základy angličtiny osvojily v předškolním věku. Volitelně je možné už od prvního dílu začít vyučovat elementární čtení a psaní s pomocí Busy Book - samostatného pracovního sešitu. Na učebnici Little Bugs navazuje učebnice Big Bugs.

Učebnice Little Bugs 1 a 2 podporují zájem a radost z učení a motivují děti k mluvení v angličtině. Učebnice naučí děti opravdu komunikovat. Děti se neučí pouze izolovaná slova, básničky nebo písničky, ale učí se vyjadřovat své myšlenky pomocí jednoduché angličtiny. Děti se naučí mluvit o sobě, o své rodině, zálibách a o dalších tématech, která se jich dotýkají. Naučí se rozumět otázkám v angličtině a také na ně přirozeně reagovat.

Nový jazyk se vyučuje v kontextu. Děti si jazyk osvojují pomocí příběhů, které umožňují do výuky vnést srozumitelným způsobem delší souvislé téma, ikdyž znalosti dětí jsou zatím na nízké úrovni. Metodika výuky je zvolena tak, aby vytvářela dětem prostředí, ve kterém budou přirozeným způsobem angličtinu přijímat. Součástí učebnice jsou vystřihovánky, omalovánky a samolepky, které plní důležitou funkci: děti do osvojování jazyka zapojují všechny smysly a pracují podle pokynů učitele v anglickém jazyce.


se staršími dětmi používáme učebnicici Big Bugs 1, 2 a 3

 

Učebnice pro výuku angličtiny ve 3. až 5. třídě základní školy.

Učebnice Big Bugs je náročnější, proto ji doporučujeme pouze pro děti, které se učily angličtinu již od 1. třídy a mají dobré znalosti.

Učebnice angličtiny Big Bugs a Little Bugs získaly ocenění British Council Innovation Award 2006.

Učebnice používá tzv. story-based approach (výuka pomocí příběhů) a je zaměřena na výuku a rozvoj komunikativních schopností. Neomezuje se tedy pouze na výuku slovní zásoby a písniček a říkanek, ale na rozvoj schopnosti aktivně komunikovat v cizím jazyce a reagovat na dotazy a pokyny.

Učebnice je 4dílná, a ikdyž běžné školy využijí pouze 3 díly, je vhodná i pro školy s rozšířenou výukou jazyků, kde mohou použít i 4. díl. 


Výuka aj dětí v předškolním věku má spousty pozitiv. Jaká?

Je to ideální doba pro první kontakt s cizím jazykem. Děti se snadno učí a poznávání je baví, učí se zcela spontánně. Veškeré znalosti získávají pouze na základě zvukového vnímání. Děti se učí vnímat a poslouchat angličtinu a nemít z ní zbytečný respekt.

Jak děti motivujeme?

Motivace je jedním z nejdůležitějších faktorů při výuce malých dětí. Je nutné je dokázat namotivovat k určitému výkonu. Proto my používáme motivační razítka, samolepky a odznáčky, ze kterých mají děti velkou radost a tím pádem určitou metu, cíl, které chtějí svým výkonem dosáhnout.

Proč využíváme prostor MŠ nebo ZŠ?

Dítě je v prostředí, které velmi dobře zná, nebojí se ho. Je to také velká výhoda pro rodiče, kteří nemusí dítě převádět do jiných prostor a tím také ušetří, v dnešní době tak vzácný, čas.

Jak probíhá samotná výuka?

Ve výuce kombinujeme aktivní činnosti s pasivními. Respektujeme věk dítěte, a tomu výuku maximálně přizpůsobujeme. Chvíli se učíme nová slovíčka za pomocí příběhů, písniček a poté se věnujeme zase méně náročným činnostem, tančíme a opakujeme např. pohyby, které se týkají slovíček právě probraných. Na závěr hodiny se posadíme ke stolečkům a pracujeme s učebnicí.

Přijímání anglického jazyka je jakoby mimochodem. Dítě ani nepozoruje, že se učí cizí jazyk. Zpívá, maluje, tančí a stále poslouchá angličtinu. Dále se věnujeme i činnostem, kterým se učitelé MŠ věnují každý den – právě při práci s učebnicí si děti rozvíjí všechny základní dovednosti – numeriku, orientaci, motoriku, logické úkoly atd.

Jak výuka v MŠ navazuje na výuku v ZŠ?

Učebnice, které používáme, jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro děti, které s výukou pokračují z MŠ. Tj. děti, které si již základy angličtiny osvojily v předškolním věku. Učebnice podporuje radost z učení a motivuje děti k mluvení.

Kolik stojí kroužek? Jak lze hradit školné?

Za celý školní rok se odučí 30VH. Školné za celý rok činí 1800Kč včetně učebnice. Součástí učebnice Captain Jack 1 a 2 je Multi ROM, nálepky a pressouty. Součástí učebnice Little Bugs a Big Bugs jsou nálepky a vystřihovací karty.

Školné preferujeme hradit na účet uvedený na přihlášce, kterou na požádání zašleme e-mailem. Platit se dá celý školní rok (který je zvýhodněný) nebo pololetně (1100Kč v září / říjnu 2014 a 800Kč v lednu 2015).

Kdy probíhá výuka?

Výuka probíhá jednou týdně převážně v odpoledních hodinách po svačince. Záleží na dohodě s vedoucím pracovníkem / ředitelem MŠ či ZŠ.

Kolik vyučovacích hodin odučíme v jednom školním roce?

            Jak bylo již řečeno, 30VH. Tyto hodiny musí být odučeny v rozmezí října až května (náhrady ještě i v červnu).

Vrácení kurzovného za zameškané hodiny – je možné?

Ano je to možné, ale pouze v případě, že se dítě odstěhuje a MŠ či ZŠ již dále nebude navštěvovat.  Nebo v případě, že je dítě nemocné 5 či více za sebou jdoucích lekcí – je potřeba doložit potvrzení od lékaře. Nebo pokud rodič ví, že dítě pojede do lázní alespoň na 4 týdny – je nutné informovat předem! Za běžné onemocnění a absenci se školné nevrací.

Kontakt s rodiči a využití našeho webu při kontaktu s rodiči. Co všechno můžete na našem webu nalézt?

Pokud to instituce / škola, ve které vyučujeme, dovolí, vždy nás velmi potěší přítomnost rodičů ve výuce. Tímto způsobem se rodič nejlépe dozví, jak je výuka vedena, co se učíme a jak s dětmi doma pracovat.

Na tomto webu můžete nalézt spousty informací související s výukou - přehledy výuky (syllabus), rozvrh, ingormace o vyučujících. Fotografie, videa a různé komentáře pak naleznete na našem Facebooku.

Co dalšího umožňuje naše jazyková škola – FROG?

Naše agentura nabízí i příměstské tábory, takže děti se mohou vzdělávat i během prázdnin další zábavnou formou, kdy se učí nejen anglicky ve dvou blocích denně, ale dále tvoří, hrají si a sportují (možnost koupání, trampolínování, kontakt se zvířátky). 

V létě 2015 jsme nabídli již IV. ročník letních kurzů (nejen) angličtiny pro děti od 4 do 9 let v Němčičkách. Po-pá 8:00-16:00.

 

Program: výuka angličtiny zábavnou formou - vyprávění příběhů, zpívání písniček, předříkávání chantů, používání počítače při výuce, dále tvoření, hraní her, pohyb venku / sportování, trampolínování a v neposlední řadě při pěkném počasí koupání venku. Odpoledne po 13 hodině již volnější zábava, pohyb venku a hraní her.

Letos nově jsme uspořádali I.ročník LDT s FROGem Pod Templštýnem pro děti od 6 do 13 let (7 dní). A od června 2015 nová anglicko / česká edukativní představení pro děti v MŠ i ZŠ (I. - II. třída).